Afasiforbundet i Norge

Medlem i Afasiforbundet?

Afasiforbundet i Norge er åpent for alle interesserte og jobber for at personer med afasi og deres pårørende skal få en bedre afasi-hverdag.

Som medlem får du:

  • Medlemskap i en lokalforening med muligheter for sosiale aktiviteter
  • Kontakt med likepersoner, både pårørende og personer med afasi
  • Mulighet til i å delta på kurs
  • Tilgang til rådgivningstjeneste og kontakttelefon med hjelp og informasjon om rettigheter
  • Medlemspriser på en del materiell

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:

Telefon 22 42 86 44 eller afasi@afasi.no

Her kan du melde deg inn:

print