Afasiforbundet i Norge

Hjerneslagkampanje videreføres som nasjonal dugnad

Det videre arbeidet med kampanjen blir koordinert av LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) og LHL Hjerneslag.

– Fortsatt kommer pasienter for sent til diagnostisering og behandling ved hjerneslag. Det er flere årsaker til det, blant annet manglende eller usikker kunnskap om symptomer og ikke stor nok bevissthet på hvor viktig det er å ringe 113 umiddelbart når symptomer oppstår. Derfor må opplysningsarbeidet fortsette, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Flere kjenner igjen symptomene

Helsedirektøren viser til at selv om det fortsatt er en jobb å gjøre, har arbeidet – blant annet gjennom Prate, Smile, Løfte-kampanjen – gitt resultater. I forrige hovedkampanjeperiode økte andelen som kjenner til symptomene på slag fra 62 prosent til 72 prosent av befolkningen, viser pre og posttest utført av Helsedirektoratet.

Tidsfaktoren er kritisk

Ved hjerneslag, som enten er hjerneinfarkt forårsaket av blodpropp eller hjerneblødning, er tidsfaktoren kritisk. Hjerneceller som ikke får blodtilførsel dør etter rundt fem minutter, og det går tapt om lag to millioner hjerneceller hvert minutt ved hjerneinfarkt.

 

Hovedsymptomene på slag er at man plutselig får problemer med å prate, smile eller løfte armene. Da skal man umiddelbart ringe 113 for å komme raskt til diagnostisering og eventuell behandling, om det viser seg å være slag.

– Forskjellen på å komme tidlig og sent kan være liv og død, eller et liv med eller uten alvorlige utfall som lammelser, kognitiv svikt og behov for varig pleie og omsorg, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Kontinuerlig kunnskapsspredning

Den nasjonale befolkningsrettede hjerneslagsymptomkampanjen Prate, Smile, Løfte skal nå videreføres som en nasjonal dugnad av helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner. Idéen er at et slikt samarbeid mellom ulike aktører skal bidra til godt synlige kampanjeperioder og til et kontinuerlig informasjons- og kunnskapsspredningsarbeid mellom større nasjonale kampanjer i regi av Helsedirektoratet.

Kilde: Helsedirektoratet

print