Afasiforbundet i Norge

Slagforum lansert

Pressemelding / uttalelse fra Afasiforbundet i Norge, LHL Hjerneslag, Landsforeningen for slagrammede (LFS) og Norsk forening for slagrammede (NFS), 29. oktober 2018 (Verdens hjerneslagdag):

I Norge er vi fire brukerorganisasjoner for slagrammede og pårørende. Nå har vi dannet Slagforum for å gjøre det enklere for helsemyndigheter og helsepersonell å forholde seg til at vi er flere aktører som representerer samme grupper. Heretter skal de som ønsker kontakt med oss som brukerorganisasjoner kunne ta kontakt med Slagforum, så skal vi selv sørge for koordineringen oss i mellom.

Gjennom to møter har vi drøftet situasjonen på hjerneslagområdet. Selv om vi er forskjellige, har vi det viktigste felles: Hensynet til slagrammede og pårørende. Den er overordnet alt annet. Deres interesser er tjent med at vi samarbeider tettere enn i dag, og det er det vi nå skal gjøre gjennom dette forumet.

Som samarbeidsmodell har vi valgt et forum som skal møtes til et større arbeids- og beslutningsmøte to ganger i året med to representanter fra hver organisasjon. Lederskapet skal gå på omgang for to år av gangen. Forumet styres etter konsensusprinsippet. Mellom halvårlige møter koordineres aktiviteter som man blir enige om skal være felles eller interessepolitisk arbeid, gjennom kontakt på e-post, telefon eller adhoc-møter.

Organisasjonene fortsetter som selvstendige organisasjoner med egne medlemmer, aktiviteter og informasjon.

I første omgang tenker vi å avgi felles høringsuttalelse til pakkeforløp hjerneslag fase 2, jobbe felles med utvalgte interessepolitiske saker – slik som bedre rehabiliteringstilbud for slagrammede – bidra til å videreføre Helsedirektoratets symptomkampanje Prate, Smile, Løfte og ha noen større felles markeringer og arrangementer.

Noen aktuelle kampsaker framover blir:

  • Øke kunnskapen om symptomer på hjerneslag
  • Bedre og mer helhetlig informasjon til slagrammede og pårørende
  • Styrke rehabiliteringstilbudet for slagrammede i spesialisthelsetjenesten og i kommunene
  • Styrke oppfølgingstilbudet for slagrammede og pårørende i kommunene

 

Samarbeidet starter med en felles studietur sammen med Helsedirektoratet og Frank Becker, klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus, til Danmark for å se på hva som fungerer bra i dansk slagrehabilitering og hva som eventuelt kan overføres til Norge.

Landsforeningen for slagrammede (LFS) har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF), mens LHL Hjerneslag – som er en del av LHL – Afasiforbundet i Norge og Norsk forening for slagrammede (NFS) er alle tre medlemmer i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Samtlige fire organisasjoner er medlemmer i Hjernerådet.

For mer informasjon:

Hogne Jensen, leder i Afasiforbundet i Norge, mobil 991 68 021

Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag, mobil 905 06 449

Roger Amundsen, leder i Landsforeningen for slagrammede, mobil 489 99 797

Kjell Inge Skarbø, leder Norsk forening for slagrammede, mobil 907 43 008

print