Afasiforbundet i Norge

E-læringskurs om følgevansker etter hjerneslag

Etter en skade i hjernen og påfølgende afasi, kan ofte andre funksjonsnedsettelser oppstå. Disse kalles følgevansker. I Afasiforbundets e-læringskurs modul 4 kan du lære mer om hjerneslag og følgevansker etter hjerneslag.