Afasiforbundet i Norge

Tilbud på medlemskap!

Nå kan du bli medlem i Afasiforbundet for kr 125,- ut året. Stå sammen med oss i kampen for bedre oppfølging og en bedre afasihverdag. Kontingenten dekker også medlemskap i en lokalforening. Vi har en rekke aktive lokalforeninger hvor du kan delta i aktiviteter og ha det hyggelig.  Du vil få tilsendt medlemsbladet vårt Afasiposten 4 ganger i året.

Lenke til innmelding: BLI MEDLEM I AFASIFORBUNDET

Kryss av for «medlem ut året kr 125»

Du kan også ringe 22 42 86 44 eller sende epost til afasi@afasi.no

print