Afasiforbundet i Norge

Hvorfor er det så vanskelig å få nok språktrening etter et hjerneslag i Norge?

Språkvansker etter hjerneslag kan bety dårligere livskvalitet, derfor trenger vi et bedre tilbud til de som blir rammet. Les hele kronikken her:

Forskning.no – kronikk

Melanie Kirmess er førsteamanuensis, Institutt for spesialpedagogikk ved UiO og forsker ved Sunnaas sykehus HF.

print