Afasiforbundet i Norge

Nordisk samarbeid om digitalisering

I samtlige land blir flere og flere offentlige og private tjenester digitalisert. For mange med afasi eller andre kommunikasjonsvansker bidrar dette til at det blir vanskeligere å klare seg selv – f. eks. bestille legetimer, medisin, selvangivelsen, banktjenester, billetter og mye annet.

Nordisk Afasiråd arbeider for at digitale tjenester skal ha universell utforming og utvikles slik at flere personer med komunikasjonsvansker skal kunne anvende tjenestene. Personlig service må være gratis og tilgjengelig. Ulike former for fullmaktsystemer skal være enkle og sikre å bruke.

Afasiforbundet har gjennom samarbeidet i Nordisk Afasiråd utarbeidet en flyer om utfordringene for personer med afasi rundt digitaliseringen i samfunnet. Digitaliseringen presenteres ofte som en vei til delaktighet for alle. Men digitale systemer skaper hindringer og utenforskap i samfunnet for mange med afasi og andre funksjonsnedsettelser.

Her kan du laste ned flyeren på norsk, dansk, færøyisk, islandsk, svensk og finsk:

flyer_digitalisering_2017_norsk_webb

flyer_digitalisering_2017_dansk_webb

flyer_digitalisering_2017_färöarna11_webb

flyer_digitalisering_2017_island_webb

flyer_digitalisering_2017_sweden_webb

flyer_digitalisering_2018_finland_webb

print