Afasiforbundet i Norge

E-læringskurs om afasi modul 2 – Behandling og rehabilitering ved afasi

Ønsker du å lære mer om afasi? Ta Afasiforbundets e-læringskurs!

Denne modulen handler om behandling og rehabilitering ved afasi. Temaene som gjennomgås er:

  • Rettigheter og oppfølging for personer med afasi
  • Kartlegging av personer med afasi
  • Utsiktene til bedring etter afasi
  • Afasirehabilitering – oppstart og innhold
  • Prinsipper i veiledning og afasirehabilitering
  • Afasi og flerspråklighet

Det er to versjoner av modul 1, hvor den ene inkluderer spørsmål, eksamen og kursbevis ved bestått eksamen og den andre uten spørsmål, eksamen og kursbevis. Du velger hvilket kurs du ønsker å ta.

Tema for neste modul er «Kommunikasjon med afasirammede». Følg med på afasi.no og facebook-siden vår for mer informasjon.