Afasiforbundet i Norge

Nasjonale retningslinjer

Norske retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag (herunder også afasi etter slag) ble revidert av Helsedirektoratet og lansert 18. desember 2017 sammen med pakkeforløp for hjerneslag. De erstatter retningslinjene fra 2010.

Retningslinjene gir anbefalinger for god praksis, basert på forskning og ekspertkunnskap, så vel som brukerperspektiver.

Les mer på Helsedirektoratet sine nettsider:

Her kan du lese mer om retningslinjene.

print