Afasiforbundet i Norge

Pakkeforløp for hjerneslag

Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

I november 2019 ble pakkeforløp hjerneslag fase 2 fra Helsedirektoratet klart. Fase 2 omfatter rehabilitering og oppfølging.

Les mer om pakkeforløp på Helsedirektoratets nettsider.

print