Afasiforbundet i Norge

Søk ExtraExpress midler!

 

Gjennom ExtraExpress kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter. Dette kan for eksempel være midler til lokale treningsgrupper, ulike type kurs, samlinger og aktiviteter, utstyr som bidrar til aktivitet og frivillighet, eller lignende. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

Du kan søke om prosjektmidler på mellom 5.000 og 30.000 kroner.

Neste frist er 15. mars og deretter 15. september 2018.

Lokalforeningene våre kan søke om midler til aktiviteter og tiltak gjennom ExtraExpressordningen.

Søknadsskjema opprettes av Afasiforbundet.  Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Telefon 22 42 86 44.  Epost: afasi@afasi.no

print