Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundets undersøkelser

Logopedundersøkelse 2017

8 av 10 kommuner har for dårlig tilbud om språkhjelp til personer med afasi. Afasiforbundet og LHL Hjerneslag slår alarm om kommune-Norges manglende tilbud til personer med afasi og krever juridisk forankring av rehabiliteringstilbudet til afasirammede.

Afasiforbundet_logopedrapport_juni2017

logopedundersøkelse grafikk

170607 – Pressemelding – 8 av 10 kommuner har for dårlig tilbud om språkhjelp til personer med afasi – 7.6.2017

 

Logopedundersøkelse 2019

Våren 2019 gjennomførte Afasiforbundet to spørreundersøkelser som kartla logopeddekningen rundt om i Norges kommuner. En spørreundersøkelse gikk til logopedene og en gikk til kommunene. Til sammen bidro 280 logopeder og 65 kommuner. Her finner du fullstendig rapport.

print