Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Logopedundersøkelse – 8 av 10 kommuner har for dårlig tilbud

Afasiforbundet og LHL Hjerneslag slår alarm om kommune-Norges manglende tilbud til personer med afasi og krever juridisk forankring av rehabiliteringstilbudet til afasirammede.

Afasi defineres som språkvansker etter hjerneskade. Dette kan gjelde språkproduksjon, språkforståelse, lesing og/eller skriving. Som oftest kommer afasi som et resultat av hjerneslag, men kan også skyldes andre påkjenninger som på en eller annen måte har skadet hjernen. Opp mot en tredjedel av dem som får hjerneslag får afasi. Det anslås at 5 000 til 10 000 mennesker i Norge lever med afasi på grunn av hjerneslag.

– Afasi er en dramatisk funksjonshemming i et samfunn som i så stor grad er basert på informasjon og kommunikasjon som vårt. Logopeden er en av de mest essensielle fagpersonene når det gjelder opptrening av språkfunksjonen etter afasi. De er en hjørnestein i det tverrfaglige rehabiliteringstilbudet afasirammede skal tilbys ved utskrivelse fra sykehus til kommune, sier leder i Afasiforbundet i Norge, Hogne Jensen, og generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar.

Logopedmangelen i kommune-Norge verre enn fryktet

– Vi har visst at dette var ille, men at det er likevel gjennomgående verre enn fryktet, påpeker Jensen og Skar. Nå slår de i bordet med Afasiforbundets ferske, landsdekkende undersøkelse av logopeddekningen i kommune-Norge, hvor hele 78 prosent av kommunene som er undersøkt selv opplever tilbudet som utilstrekkelig for å dekke det eksisterende behovet for språkhjelp til hjernepasienter.

Lenke til intervju med forbundsleder Hogne Jensen på Nyhetsmorgen, NRK 7. juni

https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB50010917/07-06-2017#t=13m31s

Skriv ut
Click to listen highlighted text!