fbpx

Afasiforbundet i Norge

Folder – Spise- og svelgevansker, dysfagi

Laget av logopeder ved Logopedtjenesten Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus. Folderen ble opprinnelig publisert som del av et undervisningsopplegg. Her kan du laste ned PDF.

Utviklet som del av et prosjekt finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, via Afasiforbundet i Norge.

Dysfagi webbrosjyre

print