Afasiforbundet i Norge

Afasiposten 1-2017

AFASIposten 1-2017 Interactive.PDF

ISSN 0803-2467
Ansvarlig utgiver:
Afasiforbundet i Norge
Torggata 10
0181 Oslo
Tlf: 22 42 86 44
E-post: afasi@afasi.no
www.afasi.no
Kontortid:
Mandag – fredag
kl. 09.00 – 15.00
Endring av adresse?
Ta kontakt med
Afasiforbundet på
telefon eller epost.
Forbundsstyret:
Hogne Jensen – leder
Inghild Bjørgestad
– nestleder
Styremedlemmer:
Trond Børseth
Sigrid Helene Lund
Eivind Dybendal
Redaktør:
Marianne Brodin
Annonser, layout
og produksjon
Cox Oslo AS
Pilestredet 75D
0354 Oslo
www.cox.no
Tlf. 22 59 90 07

print