Afasiforbundet i Norge

Møter for slagrammede og pårørende

Slagrammede og pårørende er hjertelig velkomne til vårens temamøter på Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sykehus.

Læringstilbudet er et samarbeid mellom Afasiforengen i Oslo, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssentret i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus.

Temamøtene foregår på Aker sykehus, Lærings- og mestringssenteret, Bygg 41 B

Det er gratis å delta, og det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant.

Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 22 89 48 36 eller LMS@oslo-universitetssykehus.no

print