Afasiforbundet i Norge

Rett til individuell plan

Rett til individuell plan (IP) er hjemlet i en rekke lovverk. Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, så har du rett til IP.

IP er ment å gjøre samarbeidet mellom deg og de ulike fagpersonene lettere. Formålet er å skape oversikt og koordinasjon av tjenestene slik at de fungerer godt sammen, og slik at medvirkning fra pasienten/brukeren selv sikres. Hva er bestemt? Hvem har ansvar for hva? En individuell plan er et samarbeidsdokument.

Det er kommunen som har ansvar for opprettelse og oppfølging av IP. Koordinerende enhet i kommunen skal opprette en koordinator som har ansvar for oppfølgingen og koordineringen av den individuelle planen. Han/hun skal også bidra til kontakt med andre nødvendige hjelpere. Planen skal lages sammen med deg som har behov for planen. Helsepersonell har plikt til å lage en IP hvis du ønsker det.

 

Hva betyr det å ha behov for langvarige og koordinerte tjenester?

Har du problemer som over tid påvirker aktiv og likeverdig deltakelse på to eller flere områder, så kan du har rett til IP. Noen eksempler kan være:

– personlig stell, påkledning, matlaging
– bevege seg rundt ved egen hjelp inne og/eller ute
– snakke, skrive, lese
– være sammen med familie og venner
– gjøre vanlig arbeid i hjemmet
– ta hånd om barn eller andre familiemedlemmer
– utdanning
– arbeid/sysselsetting
– ta ansvar for egen økonomi
– delta i aktiviteter i samfunnet

Har du behov for en individuell plan? Ta kontakt med kontaktpersonen for rehabilitering i din kommune.

Her finnes Helsedirektoratets nettsider om individuell plan.

print