Afasiforbundet i Norge

Søk midler fra ExtraStiftelsen

Du kan søke om ExtraStiftelsen-prosjekter innen helse via Afasiforbundet. Fristen for å søke er 1. mars. Tilgang til søknadsskjema, og innloggingsinformasjon til søknadsportalen ExtraWeb, får du av Afasiforbundet.

Les retningslinjene før du går i gang: https://www.extrastiftelsen.no/sok/
Det er to søknadsfrister for helseprorosjekter i året, 1. mars og 1. september.
Fra 2016 er forebygging og rehabilitering slått sammen til helse.

Forskningsprosjekter har søknadsfrist: 15. mai

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i god tid før fristens uløp:

Marianne Brodin, tlf. 22 42 86 44, epost: marianne@afasi.no

Line Haaland-Johansen, tlf 47 03 28 44, epost:  line-haaland-johansen@statped.no

print