Afasiforbundet i Norge

Om afasi

Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen, og som innebærer vansker med både å bruke og oppfatte muntlig språk, samt vansker med å lese og skrive.

Afasi kan oppstå som følge av et hjerneslag, enten ved infarkt eller blødning. Afasi oppstår som regel etter skade i venstre hjernehalvdel, fordi viktige språkområder er lokalisert der. Et infarkt oppstår når blodtilførselen blokkeres og oksygenfylt blod til hjernen ikke når fram. Hjerneblødning oppstår når en blodåre sprekker, og hjernevev skades på grunn av blødningen.

Man kan også få afasi etter traumatisk hodeskade, en svulstoperasjon og ved progredierende sykdommer.

Hva innebærer afasi?
Afasi kan komme til uttrykk i svært ulik grad; Fra å ha noen vansker med å finne de rette ordene til å fullstendig miste tale-, lese- og skriveferdigheter, og ha store problemer med å forstå hva andre sier. Graden av vansken er individuell. Afasi er en kommunikasjonsvanske som altså påvirker både språk, tale, lesing og skriving samt regning i ulik grad. Selv om man i noen tilfeller kan klassifisere afasityper, er det mest vanlig med ulike blandingsformer av afatiske vansker.

print