Afasiforbundet i Norge

Virker afasirehabilitering?

Resultater fra forskning på effekten av afasirehabilitering fra de siste 20 årene indikerer at når rehabiliteringen starter i akuttfasen, er effekten middels til stor. Dette er dobbelt så stor effekt som spontanbedring alene. Når rehabiliteringen starter i kronisk fase, altså etter at man regner med at det skjer noen spontan bedring, er effekten liten til middels. Dermed er det grunnlag for å konkludere med at afasirehabilitering har effekt.

Samtidig er det viktig å se videre på hva afasirehabilitering kan bety for den enkelte, enn å bare studere eventuell framgang på språktester. Mange opplever stor nytte av logopedisk oppfølging, selv om det ikke kan spores på språktestene. Ved hjelp av logopeden får den afasirammede opplæring i hva afasi er, blir kjent med egen afasi, og blir flinkere til å bruke kompenserende strategier for vanskene sine. Gjennom dette kan de oppleve økt mestring av noe som er en stor utfordring for dem.

Ikke minst kan opplæring av pårørende og andre i den afasirammedes omgivelser bety svært mye.

print