Afasiforbundet i Norge

Taleapraksi

Taleapraksi gir vansker med å utføre talebevegelsene raskt og i riktig rekkefølge.

Les mer her:  Om afasi, apraksi

Taleapraksi skiller seg fra dysartri fordi det ikke er lammelser i muskulaturen som er årsaken til vanskene, men i stedet innebærer det en svikt i nervesignalene fra hjernen og ut til taleapparatet som gjør at man ikke er i stand til å utføre bevegelser man tidligere har lært og kunnet godt.

Taleapraksi fører til strev med å uttale språklyder, og det oppstår ofte lydforvekslinger. Ved feil uttale prøver gjerne personen å korrigere seg selv. Noen ganger lykkes han, andre ganger ikke.

Nevroanatomiske studier av hjernen indikerer at programmering av ulike typer komplekse handlinger, som for eksempel det å sette sammen språklyder til en ytring, er lokalisert til venstre frontallapp.

Taleapraksi vil som regel forekomme sammen med ikke-flytende afasi fordi hjerneområdene som er sentrale for disse ferdighetene ligger nær hverandre. Det kan være vanskelig å skille disse vanskene fra hverandre.

print