Afasiforbundet i Norge

Noen gode råd

 • Gi åpent uttrykk for at ”vi har god tid”
 • Aksepter lengre pauser enn vanlig
 • Senk tempoet i samtalen generelt. Lag gjerne en liten pause mellom setninger for å gi personen litt tid til å bearbeide informasjonen
 • Gi åpent uttrykk for at samtalen kan være vanskelig
 • Det er lov å si fra når at du ikke forstår
 • Det er lov å avslutte et emne som er for vanskelig – og noen ganger går det mye bedre hvis man tar opp temaet på nytt dagen etter!
 • Spør deg selv om den afasirammede slipper til i denne samtalen
 • En samtale er ingen undervisningssituasjon – ikke korriger hvis du forstår budskapet
 • Sjekk ofte om dere forstår hverandre tilstrekkelig godt. «Du har smerter i ryggen – er det riktig?»
 • Oppfordre til og legg til rette for alle former for kommunikasjon: tale, skrift, tegning, bevegelser, peking, mimikk, eventuelle kommunikasjonshjelpemidler, kalendere. Og bruk alle disse selv: skriv nøkkelord mens du snakker, pek på datoer osv.
 • Ha et tydelig kroppsspråk. Det kan føles kunstig i starten, men det ser mer naturlig ut enn du tror, og det gjør det mye lettere for den afasirammede å gjøre det samme selv.
 • Sørg for at alle kan se og høre hverandre, og prøv å ha god øyekontakt. Gi for eksempel aldri beskjeder til en person mens du triller ham i rullestol.
 • Unngå forstyrrende bakgrunnsstøy (radio/TV/musikk/trafikk)
 • Begrens antall samtaledeltakere. Det gjør det lettere for den afasirammede å følge med og komme til orde. Utskrivingsmøter med hele det tverrfaglige teamet til stede kan afasirammede mange ganger få lite ut av. Da er det viktig at de får den viktigste informasjonen, og mulighet til å gi sine innspill, i en én-til-én-samtale i forkant eller etterkant.
 • Si én ting om gangen, enkelt, men naturlig og ikke barnslig, med tydelige gester og ansiktsuttrykk
 • Gjør det klart at du skifter emne
 • Omformuler når du ikke blir forstått, vis at du begynner på nytt og prøv å forklare enklere
 • Gjettinger og ja/nei-spørsmål er ofte enklere å besvare enn hvorfor/hvordan-spørsmål (obs! undersøk hvilken måte personen best uttrykker ja/nei: er det med ord, med tommel opp og ned eller ved å peke?)
 • Sjekk om briller og høreapparat er på plass

Illustrasjon: IKM, Foto: Fotolia.com

print