Afasiforbundet i Norge

Klassifisering – Anomisk afasi

For en del personer med afasi er problemer med å finne ord det som er hovedsymptomet. Dette kalles anomisk afasi.

Spontantalen er relativt flytende med god artikulasjon og normal ytringslengde, syntaks og prosodi.

Hovedproblemet er altså ordletingsvansker som kan føre til omskrivinger og stopp i spontantalen.

Spesielt innholdsord som substantiv og verb er sårbare hos personer med anomisk afasi.

Lese- og skrivevansker forekommer i ulik grad ved anomisk afasi.

print