Afasiforbundet i Norge

Det viktigste om afasi

Foto: Fotolia

Mange vil kanskje tro at en som har fått afasi har «mistet språket». Selv om man ikke kan si et ord og/eller strever med å kommunisere, betyr ikke dette at man har mistet språket. Mange afasirammede gir uttrykk for at det er ubehagelig når helsepersonell eller andre snakker om dem, og ikke med dem, og heller henvender seg til pårørende hvis det er noe de lurer på. De opplever å bli undervurdert, og at de ikke blir tatt med på avgjørelser som gjelder dem selv. Det er viktig å huske på at personer med afasi fortsatt har sine erfaringer, kunnskaper og meninger. De har verdifulle innspill og har rett til å komme til orde.

print