Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet har fått ny medarbeider

Afasiforbundet har fått en ny medarbeider. Hun heter Annika Nadira de Leon og har stillingstittelen kommunikasjonsrådgiver.

Annika har bakgrunn innen pedagogikk og psykologi og har tatt en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo. Kommunikasjon har vært et sentralt tema i utdannelsen hennes. For eksempel har det dreid seg mye om formidling av budskap i pedagogikken, språkutvikling og språkvansker(afasi) i psykologien og organisasjoners kommunikasjon utad i masterutdannelsen. Annika har også jobbet ett år som praktikant i kompetanseavdelingen på  NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon). Med denne erfaringen og utdannelsesbakgrunnen, samt hennes energiske personlighet, er vi veldig positive til hva hun kan bidra med og vi gleder oss til i å samarbeide videre med henne.

Bildekreditering Anne Birgitte Hjelseth, NHO.

print