Afasiforbundet i Norge

Ønsker å redusere antall ambulansefly

Afasiforbundet og LHL Hjerneslag ber Helse Nord ta bekymringen til Finnmarks befolkning på alvor og snu i spørsmålet om reduksjon i antall ambulansefly ved Altabasen.

– For de grupper vi representerer – personer som får hjerneslag – er man avhengig av en best mulig prehospital tjeneste over hele landet. Her synes det som om man går i feil retning, sier leder Hogne Jensen i Afasiforbundet og Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

– En styrking av beredskapen for Svalbard, ved å lokalisere et jetfly i Tromsø, må likevel ikke skje på bekostningen av beredskapen for Finnmark, mener de.
– En god ambulanseflytjeneste er derfor nødvendig, og sikrer transporten når transport langs vei og sjø ikke er medisinsk forsvarlig. Et jetfly er ikke et alternativ for beredskapen da et slikt fly kun kan lande i Alta, Lakselv og Kirkenes, men ikke på flyplassene i Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Hasvik, påpeker Jensen og Skar.

Les artikkel i Altaposten

print