Afasiforbundet i Norge

Samarbeid LHL Hjerneslag

Afasiforbundet i Norge og LHL Hjerneslag skal i høst samarbeide for å ivareta interessene til slagrammede, personer med afasi og pårørende.

– Vi er to organisasjoner med ulike tilbud, men vi har mange felles mål og flere av utfordringene for de vi representerer er like.Vi har allerede god kontakt på sentralt nivå, lokallag snakker sammen og mange medlemmer i begge organisasjoner ønsker et nærmere samarbeid for å oppnå resultater både lokalt og sentralt. Organisasjonene sentralt oppfordrer til samarbeid der det er naturlig i lokalforeningene for at medlemmene våre skal få et enda bedre tilbud. Slagrammede, personer med afasi og pårørende vil tjene på at vi samarbeider om felles saker, og det er det som er avgjørende for oss, sier leder i Afasiforbundet Hogne Jensen, generalsekretær i Afasiforbundet Marianne Brodin og generalsekretær i LHL Hjerneslag Tommy Skar.

print