Afasiforbundet i Norge

Afasiposten 1-2016

Afasiposten nr 1 – 2016 – Last ned som PDF

AFASIPOSTEN ISSN 0803-2467
Ansvarlig utgiver: Afasiforbundet i Norge
Torggaten 10,  0181 Oslo

Besøksadresse: Torggaten 10, 2 etg.
Tlf: 22 42 86 44
E-post: afasi@afasi.no
Hjemmesider: www.afasi.no
Kontortid: Mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

Forbundsstyret:
Ellen Borge – leder
Lisbet Eide – nestleder

Styremedlemmer:
May Britt Kløverød
Trine Marie Hagen
Inghild Bjørgestad

Redaktør: Marit Aarøy Aasen Omslagsfoto: Fotolia

print