Afasiforbundet i Norge

Søk midler til helseprosjekter

Fra 1. juni kan du søke om ExtraStiftelsen-prosjekter innen helse via Afasiforbundet. Fristen for å søke er 31. august. Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss.

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god ide, men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke om prosjektstøtte.

Tilgang til søknadsskjema, og innloggingsinformasjon til søknadsportalen ExtraWeb, får du av Afasiforbundet.

Les de nye retningslinjene på https://www.extrastiftelsen.no/sok/

Helseprosjektene har fått ny søknadsfrist i 2016 og den er 31. august.

Nytt i år er også at forebygging og rehabilitering slått sammen til helseprosjekter.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i god tid før fristens uløp.

Marianne Brodin, marianne@afasi.no, tlf. 22 42 86 44
eller Line Haaland-Johansen, line-haaland-johansen@statped.no

print