Afasiforbundet i Norge

iPad som hjelpemiddel ved afasi

Hensikten med prosjektet har vært å få erfaringer med bruk av nettbrett i kommunikasjon for voksne med afasi for så å lage materiell som personen med afasi, pårørende eller fagfolk kan ha nytte av.

I denne artikkelen presenterer Lisbet S. Sørensen og Randi Gunnerød (Molde Voksenopplæringssenter) resultatet av prosjektet:

Kommunikasjon er så mangt_sluttartikkel

Idehefte og film til inspirasjon

Det er laget et idehefte som viser hvordan en kan bruke iPad og iPhone som et hjelpemiddel i hverdagen når en har fått afasi eller andre kommunikasjonsvansker.

I tillegg er det laget en film som viser små glimt av innholdet i heftet.

Her kan du laste ned heftet og se filmen på Youtube:

print