Afasiforbundet i Norge

Folkeopplysning om hjerneslag

I en akutt situasjon skal du huske på hva bokstavene SLAG betyr. Dersom en eller flere av disse symptomene kommer brått:

S     Språk – problemer med å snakke eller forstå enkle ord/setninger

L     Lammelse – halvsidig nedsatt kraft og førlighet i arm/bein – be pasienten løfte armene

A    Ansiktsskjevhet – sikling/snøvling – be pasienten vise tenner eller smile

G    Gangvansker – faller over mot en side / bein på samme side svikter

Ring 113 umiddelbart (ø-hjelp).

Husk at hvert minutt teller når det gjelder behandling.

Hjerneslag oppstår ved blodpropp eller blødning i hjernen som stopper blodtilførselen og hjerneceller dør.

På www.hjerneslag.no vil du finne informasjon og illustrasjoner om slag, hva slag gjør med deg, omfang, blødninger, åreforkalkning, symptomer og tegn. Du finner illustrasjoner beregnet på folk flest og på helsepersonell.

Ansvarlig for nettsiden er professor David Russell, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet

print