Afasiforbundet i Norge

Spesialundervisning for voksne

Personer med afasi trenger hjelp til å «utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter» etter en sykdom eller skade. Dette gir rett til spesialundervisning.

Det er to lovverk som gjelder når man har behov for hjelp, som følge av språk- eller talevansker man har fått i voksen alder: opplæringsloven og folketrygdloven. Denne brosjyren handler om de rettigheter som opplæringsloven gir.

Brosjyren finnes på nett på: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/.

Honnør til Utdanningsdirektoratet! Språket er ganske lettfattelig og greit.

På samme sted på nettet, finnes også mer informasjon. For eksempel en relativt grei forklaring av ulike faser i saksgangen, når man søker om spesialpedagogisk hjelp (for eksempel logoped) hos kommunen. Direktoratet forsøker å forklare det komplekse systemet relativt enkelt. Og det synes vi de lykkes relativt godt med.

Brosjyren Spesialundervisning for voksne på fem minutter kan være relevant for pårørende, fagpersoner, studenter og andre interesserte. Vi anbefaler både brosjyren og nettstedet den er hentet fra. Brosjyren finnes på hele 14 språk.

Du kan også lese mer om rettigheter her: Om rett til logoped

print