Afasiforbundet i Norge

Bruk av nettbrett som hjelpemiddel – Idéhefte

Her kan du laste ned et idehefte som viser hvordan en kan bruke iPad og iPhone som et hjelpemiddel i hverdagen når en har fått afasi eller andre kommunikasjonsvansker.

idehefte ver2

 Heftet har blitt til på bakgrunn av erfaringer fra kurs i bruk av nettbrett for voksne med afasi våren 2015. Prosjektet er resultat av et ExtraStiftelsen prosjekt i 2015: Kommunikasjon er så mangt.

Det er også laget en film med små glimt fra innholdet i heftet:

Se film

print