Afasiforbundet i Norge

Søk forskningsmidler gjennom ExtraStiftelsen

Du kan søke  ExtraStiftelsen om forskningsmidler via Afasiforbundet. Fristen for å søke er 15. mai.

Her kan du lese om retningslnjer og krav til søknaden: https://www.extrastiftelsen.no/sok/

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i god tid før fristens uløp. Vi gir deg tilgang til søknadsskjema og innloggingsinformasjon til søknadsportalen ExtraWeb.

Marianne Brodin, tlf. 22 42 86 44, epost: marianne@afasi.no

Line Haaland-Johansen, tlf 47 03 28 44, epost:  line-haaland-johansen@statped.no,

print