Afasiforbundet i Norge

Voksenopplæring

Voksne som får grunnskoleopplæring kan også ha rett på spesialundervisning. På disse sidene finner du informasjon om spesialundervisning for voksne:  www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

Vil du ha en kjapp innføring i hva spesialundervisning for voksne er er, hva ord og uttrykk betyr og hva du kan forvente av kommunen din?

Last ned brosjyre: Voksne Spesialundervisning.PDF

Har du behov for utdypende informasjon? Utdanningsdirektoratets veileder gir informasjon om retten til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne og redegjøre nærmere for rettighetene til spesialundervisning:  Veilederen Spesialundervisning for voksne

print