Afasiforbundet i Norge

Temamøte for slagrammede

Tidspunkt: kl. 11:00 – 13:30.

Praktisk informasjon:
Temamøtet foregår på  Aker sykehus, Lærings- og mestringsenteret, bygg 41 B (se kart bak)
Det er gratis å delta, og det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant
Vi har åtte reserverte parkeringsplasser (alle er avgiftsbelastet)
Våre lokaler er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Det vil bli en enkel servering.

For spørsmål, vennligst ta kontakt med:

Lærings- og mestringssentret, Medisinsk klinikk

v/ Anne Lise Hustadnes
Tlf:  22 89 48 36   E-post: anhust@ous-hf.no

eller

Seksjon for fysioterapi v/spesialfysioterapeut Hanne Gro Nygaard
Tlf: 22 89 47 70    E-post:  hagnyg@ous-hf.no

Læringstilbudet er et samarbeid mellom Afasiforengen i Oslo og omegn, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering  og Lærings- og mestringssentret i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus.

Illustr: Fotolia

print