Afasiforbundet i Norge

Folkeopplysning om hjerneslag

I en akutt situasjon skal du huske på hva bokstavene SLAG betyr. Dersom en eller flere av disse symptomene kommer brått:

S     Språk – problemer med å snakke eller forstå enkle ord/setninger

L     Lammelse – halvsidig nedsatt kraft og førlighet i arm/bein – be pasienten løfte armene

A    Ansiktsskjevhet – sikling/snøvling – be pasienten vise tenner eller smile

G    Gangvansker – faller over mot en side / bein på samme side svikter

Ring 113 umiddelbart (ø-hjelp).

Husk at hvert minutt teller når det gjelder behandling.

Ansvarlig for nettsiden er professor David Russell, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet

Les mer på www.hjerneslag.no

print