Afasiforbundet i Norge

Med hjerte for hjernen

Ved å like, kommentere og dele innlegg herfra sørger dere for at vi når frem til mennesker over hele landet med aksjonen.

Det er et faktum at sykdom i hjernen rammer 1 av 3 nordmenn og at nevrologiske sykdommer koster det norske samfunnet mer enn kreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer til sammen. Det er derfor et paradoks at det er nettopp i det internasjonale hjerneåret at Nevroplan 2015 avsluttes uten at en ny plan foreligger. Aksjonen har derfor som mål å:

  • sette hjernen på dagsorden
  • øke kunnskapen om hjerneskader og hjernesykdommer
  • skape engasjement og aktivitet blant fagfolk, organisasjoner, berørte, pårørende, politikere og folk flest
  • øke kjennskapen til Hjernerådet

og ikke minst:

  • få politisk tilslutning til å lage en strategi for god hjernehelse i Norge

Hjernerådets medlemmer gir oss potensielt over 50.000 følgere på Facebook!

Et viktig virkemiddel for å få påvirkningskraft er et høyt antall tilhengere på Facebook-siden til aksjonen som heter ”Med hjerte for hjernen”. Både medlemstallene til Hjernerådets medlemmer og deres følgertall på egne Facebook-sider tilsier at vi kan få en oppslutning på minst 50.000 mennesker.

Da er vi avhengig av at du trykker liker på siden! Og at du oppfordrer mange av dine Facebook venner til å gjøre det samme.

Hva slags innhold vil siden bestå av?

Facebook-siden kommer til å dele innhold som omhandler de ulike medlemsorganisasjonene og diagnosene, og du kommer til å møte mange flotte mennesker. Hovedsakelig kommer vi til å formidle enkeltpersoners historier, dele forskningsnytt, dele medieoppslag og informere om to spennende, populærvitenskapelige arrangementer vi planlegger, som er gratis og åpne for alle.

Er du ikke på Facebook selv?

 Ikke alle er på Facebook og har muligheten til å vise sin støtte til aksjonen på denne måten – men hva med å tipse familie, venner og bekjente som er på Facebook, slik at de kan like siden og dermed gi saken sin støtte? Mange har interesse for hjernesykdommer og -skader, så tips de rundt deg som du tror kan være interessert.

Aksjonskomiteen vil gjerne ha tips om stoff du mener vi skal legge ut på siden – ta kontakt med sandra@sisteskrik.no hvis dere har tips eller ideer om gode saker til Facebook-siden vår!

print