Afasiforbundet i Norge

Nytt nettsted – apper

Appbiblioteket (www.appbibliotek.no) er en nettbasert oversikt over apper for smarttelefoner og nettbrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden er et samarbeid mellom Statped og NAV.

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har ansvaret for drift av nettstedet. De har opprettet en redaksjonsgruppe som består av fagpersoner som jobber med kognisjon, syn, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og bevegelse. I tillegg er avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling ved Statped og flere hjelpemiddelsentraler innholdsleverandører til appoversikten.

Kontaktinformasjon til redaksjonen: appbibliotek@nav.no

Appene er ikke spesielt beregnet på personer med afasi og de funksjonsvansker det kan innebære, men i dialog med fagpersoner/logopeder og eventuell pedagogisk tilpasning vil denne siden kunne være nyttig for våre brukere.

print