Afasiforbundet i Norge

Nordisk Afasidag 10. oktober

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive.

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi. Bare i Norge får ca. 15.000 personer hjerneslag pr år og 30% av disse får afasi. Mange slagrammede ser på språkvanskene som verre enn lammelser i armer eller ben. Slagrammede med språkvansker har også mindre sjanse til å komme tilbake til jobb en de uten språkvansker. Afasirammede er en svak gruppe, da de ikke så lett kan tale sin egen sak på grunn av  vanskene med å snakke.

Logoped-hjelp er det viktigste tilbudet for personer med afasi. Tidlig kartlegging av skaden og språktrening er viktig for å kunne oppnå bedre deltakelse i samfunnet. Mange afasirammede kan bli mye bedre med språktrening. Dessverre er det langt fra alle afasirammede som får et slikt tilbud. Det er derfor så viktig å sette fokus på denne saken.

Afasiforbundet i Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for personer med afasi og deres pårørende. Vi har 1800 medlemmer og 29 lokalforeninger.

Mange av våre lokalforeninger er med på å skape oppmerksomhet om afasi i dagene rundt 10. oktober.

Kontaktperson: Ellen Borge, forbundsleder 90570541

afasi@afasi.no        www.afasi.no           22428644

print