Afasiforbundet i Norge

Manglende eller mangelfull språkopplæring?

Dersom du trenger logopedhjelp kan du henvende deg til den kommunale voksenopplæringen, ev. opplæringsetaten i din kommune:

  • Du kan selv søke deg dit eller du kan få andre til å søke for deg.
  • Mange kommuner har søknadskjema liggende på nettsiden sin.
  • Kommunen skal gi deg en sakkyndig vurdering og et skriftlig enkeltvedtak. Dette gjelder enten kommunen kan eller ikke kan gi deg et tilbud.
  • Du har rett til å klage på vedtaket dersom du har fått avslag eller synes du har fått tildelt for få timer.
  • Klagen skal sendes den instans som har fattet vedtaket.
  • Dersom klagen ikke fører til endring av vedtak, kan klagen sendes videre til neste instans som er utdanningsavdelingen hos fylkesmannen.
  • Hos den kommunale opplæringsetaten kan du få veiledning om adgangen til å klage og reglene for saksbehandlingen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Afasiforbundet, E-post: afasi@afasi.no, telefon 22428644.

print