Afasiforbundet i Norge

Se film – samtal om filmen

Filmkveld som aktivitet i lokale afasiforeninger

Det legges opp til at deltakerne skal få innføring i hvordan man kan samtale om film med personer med afasi. Det vil blir utarbeidet et hefte som danner utgangspunkt for samtalene. Støttearkene er bygget opp med stikkord og bilder som skal gjøre det lettere for personer med afasi å sette seg inn i hva filmen handler om i forkant av filmen, og vurdere filmen i etterkant. Tanken er å se og samtale om 2-3 filmer i løpet av helgen. I tillegg til støttearkene vil deltakerne få oversikt over 10-20 filmer som kan egne seg på lokale filmkvelder.  Etter seminaret drar deltakerne tilbake til sine respektive lokalforeninger. Hensikten er at de skal kunne implementere filmkvelder som en aktivitet hjemme i sine foreninger.

Kurset starter med lunsj kl. 1230 lørdag 17. oktober og avsluttes med lunsj kl. 1230 søndag 18. oktober.

Kurset passer også for logopeder som driver afasigrupper, og dere er velkomne til å melde dere på!

Logoped Karianne Berg  er ansvarlig for seminaret.

Minst to personer fra hver forening får dekket reise og opphold. Kurset er for medlemmer av Afasiforbundet.

Sted: Scandic Hotell Gardermoen

Påmeldingsfrist 1. oktober 2015

For påmelding og spørsmål, ta kontakt med Afasiforbundet: afasi@afasi.no eller tlf. 22 42 86 44.

(Foto: www.fotolia.com)

print