Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet på Arendalsuka

Hvem kan snakke for deg når du ikke kan? Vårt budskap er at logopedhjelp er viktig når afasi rammer. Det må utdannes og ansettes mange nok til at det finnes hjelp å få for alle.

  • 15 000 nye hjerneslag i Norge hvert år
  • Hvert tredje hjerneslag gir afasi (vansker med å snakke, lese, skrive og forstå det som sies)
  • Logoped-hjelp er det viktigste tilbudet for personer med afasi
  • Logoped må kartlegge skaden og sette i gang trening tidligst mulig
  • Logopeder mangler på flere sykehus og i flere kommuner
print