Afasiforbundet i Norge

Afasitreff i Oslo

Kurset er beregnet for voksne som:

  • fikk afasi for minst ett år siden
  • har lyst til å treffe andre med afasi
  • har lyst til å høre mer om hvordan andre lever med sin afasi
  • har lyst til å lære mer om språk og kommunikasjon
  • har utbytte av å delta i grupper med andre afasirammede
  • Personer med flerspråklig bakgrunn anbefales også å søke.

Maks. 8 afasirammede kan delta på afasitreff. Hver deltaker kan ha med seg maks. én pårørende.

For deltakere som ikke er selvhjulpne, en pårørende (eller en annen hjelpeperson) være med under hele afasitreffet. De pårørende vil eventuelt få tilbud om å delta i ulike samtalegrupper.

Kurs og opphold er gratis

Påmelding: innen fredag 9. oktober.

NB! Påmelding bør skje via logoped. Deltakerne kan på forhånd søke NAV på hjemstedet om dekning av reiseutgifter. Alternativt dekker deltakerne dette selv. Kurset holdes i Bredtvetveien 4 i Oslo.

Påmelding

per e-post: anne.k.hvistendahl@statped.no eller line.haaland-johansen@statped.no

per post: Statped sørøst, Postboks, 4416 Nydalen, 0403 Oslo. Merk konvolutten «Afasitreff».

Spørsmål?

Spør etter Anne K. Hvistendahl eller Line Haaland-Johansen i Statped sørøst på telefon 02196

Er du logoped eller logopedistudent, og har lyst til å hospitere?

Ta kontakt med oss. Vel møtt!

annonse_AFASITREFF høst-15

print