Afasiforbundet i Norge

Søk midler fra ExtraStiftelsen

Hvilke typer prosjekter kan søke midler?
Frivillige organisasjoner med helseformål kan søke om midler til prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning, som retter seg mot målgrupper i Norge.  ExtraStiftelsen har en vid forståelse av helse, noe som innebærer at de støtter tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.
Prosjektene de støtter spenner fra små, lokale, ildsjel-prosjekter, til store nasjonale forskningsprosjekter.

Mer om hvordan man søker
Afasiforbundet gir deg tilgang med brukernavn og passord til det elektroniske søknadssystemet.  Alle søknader sendes gjennom en godkjent søkerorganisasjon, for eksempel Afasiforbundet i Norge. Vi godkjenner nye brukere for tilgang til søknadssystemet. Frist for levering er 26. mai 2015.

Ta kontakt med oss i god tid før fristens utløp, epost:  afasi@afasi.no eller  line.haaland-johansen@statped.no.

Ring oss eventuelt på eller 22 42 86 44 eller 47 03 28 44. Vi hjelper deg gjerne.

Du kan også lese mer på www.extrastiftelsen.no.

print