Afasiforbundet i Norge

Åpne foredrag i Hjerneuken

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-nevrologisk-forening/hjerneuken/

Hjerneuken 2015 arrangeres i uke 10 (2.-8. mars) og har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet. Det vil også være oppslag om hjernen og nervesystemet i mange av landets media.

print