Afasiforbundet i Norge

Nettbrettkurs i Trondheim

Her kan du laste ned kursinvitasjonen.

Invitasjon-kurs_2015

Kurset arrangeres av Lisbeth Schødt Sørensen og Randi Gunnerød, som begge er spesialpedagoger ved Molde voksenopplæringssenter. De har etterhvert få god erfaring med bruk av iPad og iPhone for voksne med afasi.

Søknadsfrist: Innen 20. januar.

Begrenset antall plasser.

Epost: lisbeth.sorensen@molde.kommune.no eller randigu@molde.kommune.no.
Telefon: 71 11 27 50, spør etter Lisbeth eller Randi.

Har du lyst til å søke om plass eller har spørsmål – ta gjerne kontakt!

«Kommunikasjon er så mangt» er et prosjekt som er finansiert gjennom midler fra ExtraStiftelsen.

print