Afasiforbundet i Norge

Afasi – når systemet svikter?

Ny kronikk om tilbudet til personer med afasi er i dag publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening (nettutgaven).

«Få hjerneslagpasienter med språkvansker får tilbud som er i tråd med nasjonale retningslinjer. Rehabiliteringen starter gjerne for sent og behandlingsintensiteten er for lav. En hovedårsak er en uavklart ansvarsdeling mellom helse- og utdanningssektoren, noe som er et særnorsk fenomen,» skriver Frank Becker, overlege ved Sunnaas sykehus HF.

Les kronikken i sin helhet her:

http://tidsskriftet.no/2014/02/kommentar-og-debatt/afasi-nar-systemet-svikter-minst-mye-som-spraket

 

 

print