Afasiforbundet i Norge

DATAPROGRAM: «VEIVISEREN» OG «LÆREBOKA 2011»

Vi minner om at datastøttet språktrening alltid må hvile på et faglig fundament. En fagperson bør tilpasse programmet til den enkelte.

1. Veiviseren

  • Lese- og skrivetest
  • Test for auditivt- og visuelt korttidsminne

2. Læreboka 2011

  • Program for trening av grunnleggende lese- og skriveferdigheter
  • Tall- og klokkebehandling.

Begge programmene er utviklet av logoped Marie-Lisbet Amundsen: http://www.marie-lisbet.no

Her kan du laste ned programmene: http://www.marie-lisbet.no/?page_id=70

print