fbpx

Afasiforbundet i Norge

Jungelhåndboka

Spørsmål om rettigheter? Let i «rettighets-håndboka» Jungelhåndboka fra FFO.

FFO skriver dette om Jungelhåndboka på sine nettsider: «Ideen til Jungelhåndboka er kommet fra mennesker som i årenes løp har ringt, skrevet og sendt e-post til FFOs Rettighetssenter og klaget over problemer med å finne fram i ”paragrafjungelen”. Mange har savnet hjelp og veiledning fra det offentlige tjenesteapparatet, og mange har i den forbindelse etterlyst en oversikt over organisering av tjenestene og sine egne mulige rettigheter.

Jungelhåndoka ble sist oppdatert i 2015 og kan være utdatert på enkelte områder. Den vil ikke komme i nye utgaver.

Du finner heftet i sin helhet på nettsidene til FFO: http://www.ffo.no/Rettighetssenteret/Jungelhandboka/

print