Afasiforbundet i Norge

UNDERVISNINGSRESSURS: AFASI OG SPRÅK

Filmen Afasi og språk er for tiden ikke tilgjengelig på nett – er under oppdatering (november 2017)

 Afasi og språk er en ypperlig nettressurs for deg som vil lære om afasi fra et språkvitenskapelig ståsted. Video illustrerer teori og fakta på en god måte. Velegnet for studenter, logopeder, pårørende og andre.

Afasi og språk ble produsert i et samarbeid mellom Institutt for lingvistiske fag (nå: Institutt for lingvistiske og nordiske studier), Institutt for spesialpedagogikk og InterMedia ved Universitetet i Oslo, Bredtvet kompetansesenter og Sunnaas sykehus skole. CD-en ble opprinnelig utgitt av InterMedia, Universitetet i Oslo i 2001. Inger Moen og Marianne Lind (Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO) var faglig ansvarlige for innholdet.

Emneord: afasi, språk, hjerneskader, lingvistikk

print